وب سایت شرکت آسانسور فن و تجارت امیران

Powered by amiran-elevator.com

شرکت فن و تجارت امیران

انواع آسانسور های تولیدی این شرکت به شرح زیر می باشد:

asansor ghaza bar BLT asansor bar bar BLT asansor shishei asansor BLT
آسانسور های غذا بر آسانسور های باری و بیمارستانی آسانسور های پانارومیک آسانسور های مسافربر

لیست محصولات آسانسورهای بیمارستانی :

آسانسور بیمارستانی
کابین آسانسور بیمارستانی ، طرح Z001
آسانسور حمل بار
کابین حمل بیمارستانی ، طرح Z002
بالابر خودرو
کابین بیمارستانی ، طرح B002
آسانسور سنگین
کابین بیمارستانی ، طرح B001
آسانسور حمل بار
کابین بیمارستانی ، طرح X02
آسانسور لوکس امیران
کابین بیمارستانی ، طرح K007