وب سایت شرکت آسانسور فن و تجارت امیران

Powered by amiran-elevator.com

انواع آسانسور های تولیدی شرکت شانگهای تک (Shanghai TEC) به شرح زیر می باشد:

آسانسور حمل بار آسانسور شیشه ای آسانسور مسافربر
آسانسور های باری و بیمارستانی آسانسور های پانارومیک آسانسور های مسافربر

لیست محصولات آسانسورهای مسافر بر (Passenger elevator) به این شرح می باشد :

طرح کابین آسانسور
کابین آسانسور مسافر بری شانگهای تک (Shanghai TEC) ، طرح k001
کابین لوکس آسانسور
کابین آسانسور مسافر بری ، طرح k002
اطاق آسانسور
آسانسور مسافر بری ، طرح k003
اتاق آسانسور
انواع طرح کفپوش آسانسور
سقف آسانسور
انواع طرح سقف کابین آسانسور
صفحه کلید آسانسور
انواع صفحه کلید و نمایشگر آسانسور شانگهای تک (Shanghai TEC)

لیست انواع کابین لوکس آسانسور

اطاق لوکس آسانسور کابین لوکس آسانسور
اتاق لوکس آسانسور کابین آسانسور
شرکت فن و تجارت امیران آسانسور امیران
شرکت امیران فن و تجارت امیران
amiran-ttc amiran-elevator
asansoor blt طراحی آسانسور
asansoor blt طراحی آسانسور
asansoor blt طراحی آسانسور
asansoor blt طراحی آسانسور
asansoor blt طراحی آسانسور
asansoor blt طراحی آسانسور
asansoor blt

ابتدای لیست کابین های لوکس شرکت شرکت شانگهای تک (Shanghai TEC)